doli30logo
Vabilo
vabilo dokoncno.cdr


Vozili smo...
57000863_2135197523215447_4144580785657085952_n
Jambor


57222733_2135197286548804_5777342869866020864_n
Zvon


57486423_2135194733215726_7652733059694854144_o
Led


pašareta
Pašareto


martin
Vino


čoln
Pontonski mostVideo.

Projekt FURENGA je zahteval najprej temeljito strokovno raziskavo furmanstva na naših tleh, zaradi posebnosti in lokalnih značilnosti predvsem dediščino furmanov Vipavske doline in Trnovske planote (vozov, opreme konjev in vpreg, noše ter opreme furmanov in podobno), ki sta jo leta 1993 opravila kustos etnolog ter kasnejši ravnatelj Goriškega muzeja Andrej Malnič in samostojni muzejski tehnik oblikovalec,v Goriškem muzeju in ustanovitelj Društva DOLI Boris Blažko, ki ta projekt od začetkov leta 1990 tudi vodi.

Med večletnim proučevanjem ter pripravami za ta projekt je Goriški muzej pridobil za svojo zbirko preko 60 vozil in vozov, ki jih je bilo treba večino tudi restavrirati, da so bili muzejsko neoporečno obnovljeni in usposobljeni za svojo prvobitno funkcijo. Temu je sledila postavitev FURENGE kot razstave v živo.

Namen prireditve je turistično promoviranje Mestne občine Nova Gorica in njenega zaledja, s prikazom starih opravil, s katerimi so se nekoč preživljali ljudje Trnovske in Banjške planote. Glavna nit celotne prireditve je prikaz podiranja, nalaganja, prevoza in postavljanja jambora – mlaja. Poleg tega v sodelovanju z raznimi društvipa na posameznih deloviščih in postajališčih prikazujemo nekatera gozdarska in obrtniška opravila in dela, ki jih spremlja kulturni program.

Namen prireditve je tudi promoviranje muzejske dejavnosti. Še posebno ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, ki jo s strokovno pomočjo Goriškega muzeja raziskuje in ohranja Društvo za oživljanje lokavškega izročila DOLI. Prireditev je v stroki označena za razstavo v živo. Predmeti, vozovi in vsa oprema so originali ali pa replike muzealij, ki jih hrani Goriški muzej. Tudi znanje furmanov in ravnanje s konji, vozovi in opremo je pridobljeno skozi raziskovanje in predvsem z učenjem od starejših, saj društvo že od začetkov svojega obstoja, vse znanje črpa od še živečih poslednjih furmanov, in tako ustvarja močan fond nesnovne kulturne dediščine o tej obrti že 29 let. V društvu DOLI, kot prvem raziskovalcu in nosilcu tovrstne nesnovne dediščine, si prizadevamo to znanje prenašati tudi na mlajše, pa tudi na vse tiste, ki jih zanima tovrstna kulturna dediščina. Kot razstava v živo je furenga doživela daleč največ ponovitev in prikazov različnih prevozov s konjsko vprego. Od prve predstavitve naprej smo organizirali več kot 130 ponovitev in prevozili več kot 7000 km cest po Sloveniji in Italiji. Iz Društva DOLI, kot raziskovalca in nosilca tega znanja, se znanje v obdobju 29 let prenaša že na mlajše in tudi druge, ki si želijo to znanje ohranjati.

Obiščite nas na facebooku