turizem gostinstvo banner

SEKCIJA ZA TURISTIČNO PONUDBO IN GOSTINSTVO

Cilj naše sekcije je promocija Lokavca in celotne Vipavske doline kot turističnega, rekreacijskega in kulinaričnega kraja. Sem spada organizacija udeležb na raznih sejmih, festivalih, prireditvah ipd., kjer se lahko predstavimo s ponudbo naših storitev in kraja. Poleg tega smo raziskali tudi tradicijo osmic na Primorskem in to tradicijo vzdržujemo na Turistični kmetiji Černigoj dvakrat letno.

Predsednik sekcije: Jože Černigoj

AKTIVNOSTI SEKCIJE

 

Pohodna potPohodna pot po zaselkih Lokavca 
Pohodna pot, ki je v preteklih letih zaživela v Lokavcu, je svoje začetke dobila z opazovanjem nedeljskih pohodnikov, ki so v prostem času zahajali skozi našo vas, poleg tega pa tudi pot povezuje zanimivosti, ki so se v Lokavcu ohranile skozi stoletja in je vse skupaj zajeto v projektu Društva DOLI z naslovom »Lokavške hiše pripovedujejo«. Projekt se v Lokavcu po vodstvu društva izvaja od leta 2009 in se bo dopolnjeval in gradil še naprej. Najbolj znani dogodki so tematski pohodi med Lokavškimi kulturnimi dnevi ter pohod po češnjevih nasadih med Festivalom češenj v Lokavcu.
Preberi več...

festival cesenjFestival češenj v Lokavcu
Vzgoja češenj ima na Vipavskem dolgo tradicijo - o tem pričajo tudi avtohtone vrste češenj, kot sta napoleonka in vipavka. Zato se je naše društvo odločilo, da bo vsako leto organiziralo Festival češenj, kjer bodo obiskovalci lahko kupili češnje in izdelke iz češenj lokalnih pridelovalcev, si ogledalo razstavo vseh češenj v Vipavski dolini ter hkrati tudi dobili turistične informacije o Lokavcu in okolici. V nedeljo pa organiziramo pohod po češnjevih nasadih, kjer se pohodniki sprehodijo skozi sadovnjake lokavških pridelovalcev češenj in izvejo še kaj zanimivega o češnjah.

Back