LETO 2017:
 • 23. 07. 2017: Srečanje pri kapelici sv. Krištofa
 • 03. in 04. 06. 2017: Festival češenj Lokavec
 • 29. in 30. 04. 2017: 16. Tradicionalni prevoz jambora za goriški mlaj
 • 19. 02. 2017: Proslava "Najlepše pesmi so iz srca vzete"
 • 21. 02. 2017: Predstavitev društva na regionalnem srečanju DEKD v Tolminu
 • 01. - 04. 02. 2017: Udeležba na sejmu Alpe-Adria Natour 2017
 
LETO 2016:
 
LETO 2015:
LETO 2014:

 

 

LETO 2013:

 

 

LETO 2012:

 

LETO 2011:
 • Tradicionalno srečanje pri Kapeli s. Krištofa
 • Čiščenje okolice kapelice, konserviranje kipa sv. Krištofa in barvanje lesenih klopi v okolici
 • 15. 05. 2011: Prevoz otrok z vrtca v Lokavcu
 • Furmanski prevoz jambora za Birmanski mlaj v Lokavcu. Voz je prevozil prvič skozi tunele in po novi cesti 6 km.
 • Prevoz jambora za goriški mlaj, trije vozovi so v dveh dneh prevozili 100km
 • Na rednem občnem zboru smo ustanovili nove sekcije in izvolili nove člane v UO.
 • Snemanje reklamnega spota za Japonsko koprodukcijo Uporabljen kamnjarski voz z furmano Bogomilom Marcem (15km)
 • Dne 30.januarja je Društvo DOLI organiziralo predstavitev Lokavca na Vsakoletnem sejmu Alpe Adrija v Ljubljani in sicer sejem Turizem in prosti čas. Predstavitev je bila v sklopu predstavitve Smaragdna pot, kjer sodeluje tudi Ajdovska občina. Predstavitev Lokavca so popestrili Turistična kmetija Černigoj, Kompara ali kmetija Proi Rebkovih, Pekarna Ježek, Lokavška dekleta in žene v narodnih nošah, Lokavški pritrkovalci na zvonove in operni pevec Zdravko Perger. Društvo je prireditev speljalo v sodelovanju z KS Lokavec, TIC-com Ajdovščina, Občino Ajdovščina in še z posamezniki dobre volje, ki so prispevali za uspešno prvo tovrstno predstavitev Lokavca na sejmu.
 • Pomoč in soorganizacija izpeljave pohoda z naslovom SPOZNAJMO SOSEDA, ki ga organizira KS Cesta v sodelovanju z sosednimi KS. V letu 2011 je tako pohod potekal po pohodni poti skozi zaselke Lokavca.
 • Z novim letom, (ob polnoči) na internetni strani društva DOLI prične delovati tudi internetna časopisna stran z naslovom LOKAVŠKI OBČASNIK, kjer bodo objavljene novice in dogodki, ki se nanašajo na Lokavec.

LETO 2010:
 • Organizacija in izvedba 11 žegnanja konj na sv. Štefana 26. grudna v Vipavi. (Sodelovanje z Občino Vipava, Agroind Vipava 1894, Goriškim muzejem, KS Vipava)
 • Prevoz Miklavža v Ajdovščini. Dve kočiji prevozita skupaj 20km.
 • Prevoz zlatoporočencev iz Vrhpolja Kočija opravi cca 10km.
 • Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba, dva voza opravila 46km. Vrtojba, dva voza opravila 46km.
 • Društvo je tudi letos pripravilo pohod po zaselkih Lokavca z ogledom kulturnih, tehniških in naravnih zanimivosti Lokavca. pohod se je začel pri dvorani E. Čibeja in se je tako cel dan odvijal po Lokavcu. zaključek pa je bil na kmetiji Černigoj v večernih urah. tudi letost se je pohoda udeležilo preko sto ljudi-Lokavčanov in tudi od drugod. beležili smo udeležence celo iz Italije in Avstrije.
 • društvo DOLI je ob svoji 20 letnici v Dvorani Edmunda Čibeja pripravilo pregledno razstavo o svojem dvajsetletnem delu.predvidoma bo razstava stala 1 mesec. poleg tega so člani društva sodelovali pri postavitvi fotografske razstave rojaka in krajana Lokavca doktorja Evgena Bavčarja z naslovom "Nazaj domov" G. Edvgen Bavčar je leta 1992 ob postavitvi razstave "Vozovi in sledovi" (ob 40 letnici Goriškega muzeja) v ajdovskem bivšem kulturnem domu fotografiral vozove , katere so restavrirali člani društva DOLI in tako s to fotografsko razstavo, ki jo je selil po svetu, prvi ponesel v svet naša prizadevanja in delo.
 • društvo izda ponatis brošure "Lokavec kraj pod Čavnom", ki je izšla že v preteklem leti 2009, v letu 2010 pa se je dodalo še 8 strani in novo pohodno pot. sama brošura in pohodna pot je bila predstavljena 8.10.2010 na kmetiji Černigoj.
 • Društvo trasira in obeleži novo pohodno pot po zaselkih Lokavca. izdelano je preko sto obeleževalnih tabel in sicer 110 malih velikosti 15x15 cm. 18 tabel velikosti 35x45 cm, 4 table velikosti 58x 86 cm in 5 tabel 96 x 96 cm. vse so člani društva postavili s svojim prostovoljnim delom poleg tega so očistili tudi samo traso. v naslednjih letih se bo ta akcija nadaljevala in dodajalo se bo še nove table in dodatne pohodne poti.
 • Društvo izda osem razglednic Lokavca in sicer tri ponatise starih razglednic iz začetka 19. stoletja in pet novih posnetkov vasi Lokavec, ki so jih prispevali člani društva in vaščani Lokavca. poleg razglednic je društvo izdalo tudi tri znamke na temo dejavnosti društva. dve znamki na temo noše Lokavca in eno z podobo iz snemanja filma "Črni bratje".
 • Predstavitev društva na sejmu nevladnih organizacij v Ajdovščini, kjer društvo DOLI prejme priznanje za naj nevladno organizacijo v Goriški statistični regiji. društvo je bilo izglasovano za upravno enoto Ajdovščina. poleg tega društvo sodeluje tudi na okrogli mizi o nevladnih organizacijah.
 • sodelovanje pri pripravi tradicionalne prieditve prireditve v Lokavcu "Lokavški kulturni dnevi"
 • Društvo je sodelovalo pri tekmovanju Prvega novodobnega primorskega tekmovanja v oranju z vprežno živino, ki se je odvijalio 12. septembra pod Ložami pri Vipavi v okviru državnega prvenstva v oranju. To tekmovanje je bilo verjetno tudi prvo v Sloveniji. Prijavljenih je bilo 10 ekip in sicer iz primorske. Prisotni so bili: KD Graščina, Gornji Kras, DOLI, Goriški Kras, Šentviška planota, Kobariško, Kmetija Marc, KD sv. Štefan iz Vipave in družina Žiberna iz Merč na sežanskem Krasu.Društvo DOLI je sodelovalo s štirimi ekipami: tremi ekipami sestavljenimi z članov društva in njihovih konjev, ter ekipo simpatizerjev društva DOLI. Na koncu tekmovanja so ekipe prikazale še oranje z šest vprego konjev slovenske hladnokrvne pasme. Poleg tega je društvo v sodelovanju z strokovnjakom iz Goriškega muzeja ocenjevalo tudi originalnost opreme, opreme konjev orodja in oračev. Podeljeni so bili pokali in nagrade.
 • Društvo Doli dobi po zaslugi prizadevnega člana društva B.S. novo predstavitveno stran na medmrežju. Na tej strani, ki je tesno povezabna s stranjo Goriškega muzeja, se društvo predstavlja in skuša obiskovalcem predstaviti svoje delo, poleg tega pa bi radi na tej strani uvedli tudi novosti.
 • Srečanje pri sv. krištofu. Srečanja se je udeležilo okrog 70 ljudi iz Lokavca in bljižne okolice.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Društvo se je letos tudi predstavilo na Križkih semanjih dnevih. Dekleta v nošah so predstavile v Križu lokavške značilnosti.
 • Društvo je sodelovalo s pripravljalnim odborom za izvedbo praznovanja 430 letnice kobilarne Lipica. Za to priložnost je društvo doli organiziralo prikaz prevoza jambora v Lipico. Prevoz je potekal iz Senožeč v Lipico. Poleg prevoza jambora s štiri vprego je v povorki peljala tudi dvo vprega z vozom za prevoz vina, voz za prevoz nabornikov iz Lokavca s tri vprego. Povorki se je v Štorjah pridružila še lipiška štiri vprega žrebcev s kočijo. Vsi vozovi so skupaj v dveh dneh prevozili 140km. N društvo je sodelovalo tudi na sami povorki na dan praznovanja in predstavilo svoje delo in vozove. V Lipici so tudi dekleta v narodnih nošah predstavile Zgornjo Vipavsko dolino, Ajdovščino in še posebno Lokavec.
 • Društvo je sodelovalo pri snemanju nadaljevanke in filma z naslovom »Črni bratje« režiserja Tuga Štiglica. zvrstilo se je več snemalnih dni na večih lokacijah. Tako smo snemali v Vipavi, Vrhpolju, Lokvi na Krasu in Stari Gorici v Italiji, natančneje v Raštelu.
 • Tudi to leto je društvo izvedlo prikaz prevoza jambora za goriški mlaj iz trnovskega gozda v Novo Gorico. Trije vozovi so v dveh dneh prevozili 60 km.

LETO 2009:
 • Organizacija in izvedba 11 žegnanja konj na sv. Štefana 26. grudna v Vipavi. (Sodelovanje z Občino Vipava, Agroind Vipava 1894, Goriškim muzejem, KS Vipava)
 • Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba, dva voza opravila 46km.
 • Sodelovanje z OŠ Lokavec pri raziskavi , pripravi in izvedbi obletnice 150 let šolstva, 100 let šole in 10 let obnove šolske stavbe v Lokavcu, sodelovanje pri raziskovanju in pisanju zbornika, izdaja osebne znamke. Organizacija prvega pohoda po zaselkih Lokavca z ogledom znamenitosti, kulturne, naravne in tehnične dediščine ter kulinaričnih dogodkov. Ob tej priliki je društvo s pomočjo TZS izdalo prvo turistično brošuro Lokavca, katera je bila predstavljena na pohodu.
 • 10. maja, Blagoslov kapelice sv. Krištofa na Ressljevi cesti nad Lokavcem. Ob tej priliki predstavitev narodnih noš lokavških žena. Blagoslov je opravil župnik g. Jože Ličen. Ob tej priliki tudi pokušina domače kulinarike in vina.
 • Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj.(dva voza sta prevozila skupaj 70km)
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti, zaključna dela pri postavitvi Lope z zvonikom prikapelici Sv. Krištofa. Postavitev mize in klopi za postanek sprehajalcev,planincev in konjenikov.
 • Člani društva prisostvovali na mednarodnem seminarju za voznike vpreg v Lipici, ki so ga vodili priznani strokovnjaki in sodniki iz svetovne organizacije FEI ki skrbi za vse konjeniške prireditve.

LETO 2008:
 • Tradicionalno deseto žegnanje konj na sv. Štefana dan 26 grudna v Vipavi. Ob tej priložnosti so se predstavile članice društva v novih narodnih nošah, izšla je priložnostna osebna znamka, kuverta in priložnostni žig na temo žegnanja. Slavnostni govornik na prireditvi je bil evropski poslanec G. Lojze Peterle.
 • Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba in Štandrež- Gorica (Italija).Trije vozovi prevozili skupaj 70km
 • Obisk zavoda za mladino v Vipavi in vožnje gojencev s konjskimi vpregami in štirimi kočijami po Vipavi in okolici. Skupaj prevozili 90km.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti, in izdelava zvonika pri kapelici Sv. Krištofa.
 • Prikaz prevoza ledu in ledarjev s konjsko štiri in dvovprego iz Ajdovščine, vasi Gozd na Trnovski planoti preko Cola, Podkraja, Bukovja, Landola v Postojno na Furmanski praznik. Dva voza sta v dveh dneh prevozila 116 km. Voz za prevoz ledu s konjsko štirivprego zasede prvo mesto kot najbolj originalen in profesionalen.
 • krajevni praznik v Lokavcu v sodelovanju z KS Lokavec. Poimenovanje dvorane in postavitev Spomenika Edmuda Čibeja.
 • konjeniške igre v Ajdovščini- Spretnostno jahanje, tekmovanje vpreg v organizaciji društva DOLI in zavoda za šport.
 • Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za goriškii mlaj. Dva voza sta prevozila 70km.
 • Prikaz prevoza vina v sodih iz Vipave v Lipico na konjeniško prireditev v Lipici » Konj in Tradicija, dne 27 aprila«. Konji in voz so prevozili 50km. Sponzor prireditve je bilo podjetje Agroind Vipava 1894.
 • Intenzivno nadaljevanje pogovorov za projekt furenge Slovenija- Bruselj.
 • V zimskem času pričetek z deli za postavitev vhodne lope in preslice za zvon pri kapeli Sv. Krištofa.
 • Seminar za voznike vpreg zakonjarje iz cele Slovenije. Udeležilo se je 70 konjarjev. Predavatelj predsednik sekcije za vprege pri Konjeniški zvezi Slovenije G. Bojan Poljšak
 • Nadaljevanje delovanja krožka v Lokavcu, v sklopu nadaljevana projekta »Lokavec in čas« z projektnim naslovom »Lokavške hiše pripovedujejo«

LETO 2007:
 • Tradicionalno deveto žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2007 v Vipavi. ( Slavnostna govornica poslanka Eva Irgl )
 • Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba in Štandrež- Gorica (Italija). Trije vozovi prevozijo 70km
 • Martinova furenga v Novi Gorici iz Šempasa v Novo Gorico. Eden voz prevozi 20km
 • konjeniške igre v Ajdovščini- Spretnostno jahanje, tekmovanje vpreg v organizaciji društva DOLI in zavoda za šport
 • Pričetek delovanja krožka v Lokavcu, v sklopu nadaljevana projekta »Lokavec in čas, obudimo kulturno življenje na vasi« z projektnim naslovom »Lokavške hiše pripovedujejo«
 • ponovna obuditev »Lokavške furenge« Društvo za oživljanje lokavškega izročila v okvirju prireditve, praznika , ki ga organizira KS Lokavec pripravi prikaz prevoza hlodovine s trnovske planote v dolino in prikaz prevoza dostave svojih brezalkoholnih pijač družinskega podjetja »Sodavičarstvo Franc Grum« iz Ajdovščine ob 100 letnici podjetja. Trije vozovi so Na relaciji Lokavec- Predmeja – Trnovski gozd in Ajdovščina- Šturje Cesta- Ajdovščina- Lokavec- Ajdovščina prevozili 77km.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Člani društva Iztok Kompara, Ciril Černigoj, Aljaž Černigoj in Klemen Kompara sodelujejo na tekmovanju vpreg v Italiji, kjer dosežejo 4 in 5 mesto.
 • Od 20 junija do 16 julija priprava, organizacija in izvedba sodelovanja pri snemanju filma THE CRONICLES OF NARNIA PRINCE CASPIAN, ki ga je snemala filmska družba Walt Disney v koprodukciji v Bovcu. Na snemanju je sodelovalo deset vozov iz zbirke Goriškega muzeja in društva Doli. Na snemanju je sodelovalo 10 vozov iz zbirke goriškega muzeja in vsi aktivni člani društva s svojimi konji. V 24 snemalnih dneh so vsi vozovi in konji prevozili 500km poti.
 • Restavriranje vozov iz zbirke in dopolnjevanje zbirke v sklopu Goriškega muzeja in društva.
 • Prikaz prevoza mlaja za odprtje krajevnega doma v Žapolžah pri Ajdovščini. ! voz je prevozil 15km
 • Člana društva Iztok Kompara in Klemen Kompara sodelujeta na tekmovanju vpreg v Italiji, kjer dosežeta prvo mesto.
 • Predstavitev zbirke kmečkih in furmanskih vozov iz zbirke Goriškega muzeja v izvedbi društva DOLI ob prireditvi v preskakovanju ovir v KK Vrtnica ( 8 vozov je prevozilo skupaj 100 km)
 • Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj.(dva voza sta prevozila skupaj 70km)

LETO 2006:
 • Tradicionalno deveto žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2006 v Vipavi. (Slavnostni govornik evropski poslanec g. Miha Brejc)
 • Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba in Štandrež- Gorica (Italija). Trije vozovi prevozijo skupaj 50 km.
 • Prikaz prevoza jambora in gozdarjev z nanoške planote v Postojno na Furmanski praznik kjer dobi voz za prevoz jambora prvo nagrado. Iz Postojne se oba voza s vprego vrneta preko Nanosa v Ajdovščino. Voza v treh dneh prevozita 150km.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Društvo dobi častno Valvasorjevo priznanje za popularizacijo, varovanje, zbiranje in restavriranje kulturne dediščine ter realizacijo kulturnih in muzejskih prireditev.
 • Člani društva obiščejo seminar za voznike tekmovalnih vpreg v Lipici.
 • Srečanje konjarjev, pohod konjenikov, voznikov in konjeniške igre v spretnostnem jezdenju in vožnji v Ajdovščini in okolici.
 • Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj.(dva voza sta oprevozila skupaj 70km)

LETO 2005:
 • Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2005 v Vipavi.
 • Prikaz prevoza ljudi in vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba. (dva voza sta prevozila 25km)
 • Predstavitev knjige Edmunda Čibeja-Zbrani spisi, v župnijski dvorani v Lokavcu.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Prikaz prevoza jambora in ljudi iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj. (dva voza sta opravila pot dolgo 60km)
 • Priprava projekta turističnih jezdnih poti v zgornji Vipavski dolini. Projekt je v sklopu projekta, katerega je pripravil zavod za šport iz Ajdovščine kandidiral za evropska sredstva.
 • Sodelovanje pri projektu »LOKAVEC IN ČAS« (Osnovna šola D. Lokarja –podružnična šola Lokavec) na temo naravnih vrednot (Minerali, fosili, drevesa…).

LETO 2004:
 • Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2004 v Vipavi.Nagrajevanje jezdecev s konji, vpreg in vozov.
 • Prikaz prevoza vina v sodih in ljudi s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba. ( dva voza sta opravila pot dolgo 25km)
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Prikaz prevoza vina iz Vipave na Jeremitišče (Italija) na prireditev »VOZOVI SOLNCA« ( voz je prevozil pot dolgo 35km)
 • Prikaz prevoza jambora, drvi in ljudi iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj. (trije vozovi so prevozili pot dolgo 130km)

LETO 2003:
 • Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2003 v Vipavi.Nagrajevanje jezdecev s konji, vpreg in vozov.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • V sodelovanju s televizijo VI-TEL društvo prične pripravljati in predvajati serijo oddaj z naslovom ČE IMA MOŽ KONJA.... . Oddaja naj bi vsebino jemala iz naše tradicije. ( Konji nekoč in danes- spremljevalci človeka) Od leta 2001 posneta in predvajana že osma oddaja.
 • Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj. (dva voza sta skupaj prevozila pot dolgo 60km)
 • Sodelovanje pri projektu »LOKAVEC IN ČAS« (Osnovna šola D. Lokarja –podružnična šola Lokavec) na temo prehrana.

LETO 2002:
 • Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2002 v Vipavi. Prvič uvedeno nagrajevanje najbolj originalnih jezdecev, vpreg in vozov.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko štirivprego po vipavski dolini, do Postojne na prireditev »FURMANSKI PRAZNIK«, kjer v konkurenci 40-tih vozov iz cele Slovenije furenga 2002 prejme prvo nagrado. (Voz je v dveh dneh opravil po Vipavski dolini in nato v Postojno skupaj 110km)
 • Sodelovanje društva pri projektu LOKAVEC IN ČAS. ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški muzej)

LETO 2001:
 • Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2001 v Vipavi.
 • Organizacija koncerta ob dnevu samostojnosti in božiču v Fabianijevi cerkvi v Lokavcu. ( Nastop komornega orkestra PRO MUSICA iz Domžal. Dirigent Aleksander Spasič.)
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • V sodelovanju s televizijo VI-TEL društvo prične pripravljati in predvajati serijo oddaj z naslovom ČE IMA MOŽ KONJA.... . Oddaja naj bi vsebino jemala iz naše tradicije. ( Konji nekoč in danes- spremljevalci človeka)
 • Priprava in ispeljava furenge na relaciji Dornberg-N.Gorica , za sv. Martina. (en voz prevozil pot dolgo 30km)
 • predstavitev prevozništva in tovorništva na praznovanju 20 letnice odprtja mednarodnega mejnega prehoda v Vrtojbi.Furmani so prvič peljali tudi čez mejo na relaciji Vrtojba- Štandrež. (štirje vozovi so opravili pot dolgo 50km)
 • Organizacija in izpeljava prireditve tekmovanja jezdecev in konjskih vpreg za prehodni pokal na prireditvi Vipavska trgatev.
 • Predstavitev zbirke kmečkih in furmanskih vozov iz zbirke Goriškega muzeja in društva DOLI na prireditvi Vipavska trgatev 2001. (sedem vozov je opravilo skupaj 25km)

LETO 2000:
 • V sodelovanju s televizijo VI-TEL društvo izda videokaseto z dokumentarnim filmom o žegnjanu konj.
 • Organizacija in priprava žegnjanja konjev na sv.Štefana 26.12.2000 v Vipavi.
 • Voz za prevoz vina v sodih na prireditvi Furmanski praznik v Postojni prejme drugo nagrado. (voz je na sprevodu opravil 2km poti)
 • Raziskava, priprava in izdelava elaborata, načrta poti in urnika za ispeljavo furenge ( Prevoz vina v sodih) ob 200 letnici rojstva pesnika F. Prešerna iz Koperskega, Vipavskega, Kraškega in Briškega vinorodnega območja preko Petrovega brda v Vrbo. Zaradi pomankanja finančnih sredstev je ta prireditev odpadla.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Sodelovanje društva pri raziskovalnem projektu LOKAVEC IN ČAS. ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški muzej)

LETO 1999:
 • Organiziranje in priprava žegnjanje konjev na sv. Štefana 26.12.1999 v Vipavi.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • FURENGA NA VIPAVSKEM prikaz prevoza vina iz Planine , Budanj, Ajdovščine, Vipavskega Križa ,Dobravelj , Potoč na Brje . (dva voza skupaj opravila 80km)
 • Snemanje za TV Slovenijo oddajo o vinarstvu .( Vina moje dežele) (en voz za snemanje prevozil 10km po Vipavski dolini)
 • Voz za prevoz ledu na prireditvi FURMANSKI PRAZNIK v Postojni doseže prvo mesto kot najbolj originalen. Voz opravil 2km)
 • Sodelovanje društva pri raziskovalnem projektu LOKAVEC IN ČAS ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški Muzej)
 • Prikaz prevoza nevestine bale iz Ustji v Dolenje (en voz opravil 10km)

LETO 1998:
 • Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna v Vipavi.
 • Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
 • Več kulturnih večerov v kovaškem muzeju v Lokavcu.
 • Sodelovanje društva s gospodoma Stanislavom in Ivanom Černigoj pri postavitvi kovaškega muzeja v njihovi kovaški delavnici v Lokavcu.
 • VIPAVSKA FURENGA NA KRAS prikaz prevoza vina ledu in jambora iz Trnovskega gozda , Goč na Vipavskem in Nanosa na KRAS. (štirje vozovi so skupaj prevozili 210km)

LETO 1997:
 • Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna v Vipavi.
 • Sodelovanje društva pri projektu LOKAVEC IN ČAS. ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški muzej)
 • VIPAVSKA FURENGA NA KRAS prikaz prevoza vina in apna iz Lokavca v Komen, Gorjansko in na Vogersko.(dva voza skupaj prevozila 150km)
 • Postavitev kapelice Sv. Krištofa, zavetnika Furmanov. Odprtje Ressljeve ceste za pohodnike in konjenike.( Cesta je bila 1887 opuščena zaradi izgradnje nove poti na Predmejo skozo predore)
 • Nadaljevanje čiščenja in postavitev dveh tabel z opisom zgodovine poti .

LETO 1996:
 • Pričetek čiščenja Ressljeve ceste iz Lokavca na Predmejo.(7km)
 • LOKAVŠKA FURENGA prikaz prevoza iz Trnovskega gozda.(dva voza skupaj prevozila 60km)
 • Strokovno sodelovanje z Osnovno šolo Danila Lokarja podružnico Lokavec pri projektu o furmanstvu , kateremu je sledila razstava in izšla je tudi publikacija v obliki časopisa.
 • VIPAVSKA FURENGA prikaz prevoza vina z štirivprego iz Vipave v Novo Gorico na Obrtniški sejem.( en voz prevozil 35km)

LETO 1995:
 • Društvo v sklopu prireditve »Lokavška furenga« pripravi v sodelovanju z konjeniškim klubom iz Nove Gorice Konjeniški turnir v preskakovanju ovir v Lokavcu.
 • LOKAVŠKA FURENGA prikaz prevoza hlodovine ,ledu in jambora iz Trnovskega in Nanoškega gozda v Lokavec.(trije vozovi prevozili skupaj 100km)

LETO 1994:
 • Predstavitev VIPAVSKE FURENGE na prireditvi VIPAVSKA TRGATEV. (dva voza skupaj prevozila 8km)
 • VIPAVSKA FURENGA iz Vipave v Ljubljano na VINSKI SEJEM ob 100 letnici Vipavske kleti AGROIND VIPAVA 1894. (dva voza skupaj prevozila 240km)
 • LOKAVŠKA FURENGA prikaz prevoza hlodovine z štirivprego iz Trnovskega gozda v Lokavec. (en voz skupaj prevozil 30km)
 • Sodelovanje z Goriškim muzejem in tehnična priprava na VIPAVSKO FURENGO iz Vipave v Ljubljano ob 100 letnici Vipavske kleti AGROIND VIPAVA 1894.

LETO 1993:
 • Sodelovanje članov društva, posoja vozov in konj TV Sloveniji za snemanje filma TANTADRUJ.
 • serija etnoloških večerov na temo kmečkih opravil.
 • Društvo pripravi z sodelovanjem Konjeniškega kluba iz Nove Gorice Turnir v preskakovanju ovir v sklopu prireditve ob odprtju društvenega hleva.
 • Odprtje društvenega hleva za konje v Lokavcu. (Deloval 4 leta) Zaradi prostorske stiske so člani društva konje, katere so sami kupili kasneje vzeli v svoje lastne hleve.
 • Interna ustanovitev sekcije za konjeništvo, ki naj bi skrbela za vprežne konje pri ispeljavi fureng.
 • Predstavitev LOKAVŠKE FURENGE na prireditvi VIPAVSKA TRGATEV. (dva voza skupaj prevozila 32km)
 • V sodelovanju z Konjeniškim klubom iz Nove Gorice Društvo DOLI pripravi konjeniški turnir v preskakovanju ovir v Lokavcu.
 • LOKAVŠKA FURENGA , prikaz prevoza hlodovine , ledu in jambora iz Trnovskega in Nanoškega gozda v Lokavec.(trije vozovi skupaj prevozili 100km)
 • Nadaljevanja zbiranja vozov in opreme

LETO 1992:
 • LOKAVŠKA FURENGA prikaz prevoza hlodovine in jamskega ledu iz trnovskega gozda v Lokavec. (dva voza skupaj prevozila 60 km)
 • Prikaz prevoza nevestine bale iz Podkraja v Lokavec. (dva voza prevozila skupaj 50km)
 • Pridobitev, priprava in čiščenje depojev- skladišča za zbrane vozove in opremo v bivših tankovskih garažah v Ajdovščini
 • Gostovanje razstave VOZOVI IN SLEDOVI v Škofji Loki.
 • Prikaz prevoza hlodovine ob otvoritvi razstave v okolici Postojne. (en voz prevozil 8 km)
 • Gostovanje razstave VOZOVI IN SLEDOVI v Postojni
 • uradna ustanovitev društva »DOLI« Društva za oživljanje lokavškega izročila.
 • Nadaljevanje restavriranja in pomoč Goriškemu muzeju pri postavitevi razstave VOZOVI IN SLEDOVI v domu kulture v Ajdovščini. Ob tej priliki izšel katalog z istim naslovom avtorja Katja Kogej in Boris Blažko.

LETO 1991:
 • Zbiranje in pričetek restavriranja vozov za razstavo VOZOVI IN SLEDOVI ob 40 letnici Goriškega muzeja
 • LOKAVŠKA FURENGA prikaz prevoza hlodovine na žago iz Trnovskega gozda v Lokavec.( dva voza oba skupaj napravila 60 km)
 • Strokovna pomoč Goriškega muzeja društvu in pričetek postavitve FURENGE kot razstave ki poteka v živo.

LETO 1990:
 • Pričetek zbiranja vozov in opreme.

LETO 1989:
 • Restavriranje muzealij za etnološko zbirko na Sinjem vrhu.

 

Back