valvasorjevo priznanjeČASTNO VALVASORJEVO PRIZNANJE
Komisija za podeljevanje Valvasorjeve nagrade in priznanj je na seji 18. aprila 2006 sklenila, da častno Valvasorjevo priznanje v letu 2006 prejme Društvo DOLI iz Lokavca za popularizacijo in varovanje kulturne dediščine, za prizadevanja pri zbiranju, restavriranju in pri realizaciji številnih kulturnih in muzejskih prireditev. Pri popularizaciji in varovanju kulturne dediščine društvo DOLI iz Lokavca aktivno sodeluje že od leta 1992, ko je fantovska skupnost iz Lokavca pri Ajdovščini ustanovila društvo. V svojem statutu smo določili, da je osnovni namen društva DOLI varovanje in oživljanje domačega kulturnega izročila. Iz leta v leto je društvo krepilo svoj program in širilo krog delovanja. Vaško društvo je v nekaj letih preraslo lokalne okvire in postalo znano na vsem Goriškem, v Sloveniji in v Italiji. S svojim aktivnim sodelovanjem je bilo vzor številnim vasem na Goriškem, ki so sledile zgledom fantov iz Lokavca. V veliko strokovno pomoč je bilo društvo krajevnim skupnostim, gospodarstvu, turizmu in osnovnim šolam. Društvo DOLI je ves čas strokovno sodelovalo z Goriškim muzejem pri varovanju, zbiranju, restavriranju kulturne dediščine in pri realizaciji raznovrstnih muzejskih pobud. Komisija je bila mnenja, da ima društvo DOLI posebne zasluge za popularizacijo in varovanje tako materialne kot duhovne dediščine in da si nedvomno zasluži to stanovsko častno priznanje.

petomajsko priznanjePETOMAJSKO PRIZNANJE OBČINE AJDOVŠČINA
5. maja 2010 je Društvo DOLI prejelo občinsko priznanje za ohranjanje kulturne dediščine. Velja poudariti, da so s svojim delom odličen vzgled ostalim sokrajanom ter da so k ljubiteljskemu ohranjanju dediščine vzpodbudili tudi druge, kot na primer lokavške žene, ki v tradicionalnih oblačilih, izdelanih po lastnih raziskavah, že spremljajo DOLI na njihovih predstavitvah.

nagrada edmunda cibejaPRIZNANJE EDMUNDA ČIBEJA
Društvo je aktivno na mnogih področjih: ETNOLOŠKO v sodelovanju s podružnično šolo Lokavec raziskujejo zgodovino Lokavca (projekt LOKAVEC IN ČAS), sodelovali so pri odprtju KOVAŠKEGA MUZEJA v zaselku Kuši, obnovili in opremili BATIČEVO HIŠO in organizirajo žegnanje konj v Vipavi. Leta 2012 so izvedli tridnevni projekt 90. obletnica prevoza zvonov na Sveto Goro. KULTURNO so očistili in odprli Resljevo cesto in ob njej zgradili kapelico sv. Krištofa. Obnovili so spomenik Fidela Okorna, organizirali predstavitve knjig, sodelovali pri snemanju dveh filmov (Zgodbe iz Narnije – Princ Kaspijan in Črni bratje. Leta 2011 so sodelovali v operi GORENJSKI SLAVČEK in pri projektu VIPAVSKA PRITRKAVA. TURISTIČNO-ŠPORTNO so trasirali in označili pohodno pot po zaselkih Lokavca. Vsako leto pod strokovnim vodstvom organizirajo pohod z ogledom kulturne, tehnične in naravne dediščine. Izdelali in izdali so brošuro LOKAVEC KRAJ POD ČAVNOM – v ta namen so nastale tudi razglednice in znamke. Že dve leti se udeležujejo sejma Alpe – Adria TURIZEM IN PROSTI ČAS. IZOBRAŽEVALNO sodelujejo v projektu TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, ki poteka v mesecu maju in juniju. Zaradi vseh naštetih dejavnosti je bilo priznanje Edmunda Čibeja za življenjsko delo dodeljeno Društvu DOLI.

Naj NVO 2013PRIZNANJA NAJ NVO
Festival nevladnih organizacij Goriške statistične regije se izvaja že od leta 2010. Prvi je bil v Ajdovščini. Od takrat se vsako leto seli v drug kraj v regiji - leta 2014 ga je naše društvo gostilo v Lokavcu v okviru 2. Festivala češenj. Na njem se nevladne organizacije predstavljajo na sejmu, vzporedno poteka okrogla miza na aktualno tematiko, podelijo pa tudi priznanja in nagrade NAJ NVO tekočega leta. Naše društvo je dobilo kar 3 priznanja Naj NVO - leta 2010 po izboru širše javnosti, leta 2012 in 2013 pa po izboru strokovne komisije.

priznanje td postojnaPRIZNANJE TURISTIČNEGA DRUŠTVA POSTOJNA
V sredo, 4. 12. 2013, smo se kar v velikem številu člani društva DOLI udeležili praznovanja častitljive 130-letnice Turističnega društva Postojna. Prireditev se je pričela ob 18. uri in trajala skoraj 3 ure. Vse tri ure so bile neponovljive, še posebej koncert etno skupine Vruja, ki je s staro istrsko glasbo skoraj vse goste zadržal v dvorani. Priznanje za uspešno sodelovanje na furmanskih praznikih nam je podelil predsednik Turističnega društva Postojna Srečko Šajn.

furmanski praznik1PRIZNANJA ZA SODELOVANJE NA FURMANSKEM PRAZNIKU
Kot udeleženci na povorki smo vsako leto na prireditvi prava atrakcija in velikokrat zasedemo prva mesta. Za svoje večletno sodelovanje na prireditvah v Postojni je tako društvo prejelo že 5 prvih mest, 2 drugi mesti, 1 tretje mesto in 1 četrto mesto. 

Back