doliSkupinska1

Društvo za oživljanje lokavškega izročila-DOLI je svoje delovanje pričelo leta 1990. uradno pa je bilo ustanovljeno leta 1992. Nastalo je iz fantovske skupnosti iz Lokavca. Že na začetku svojega delovanja so člani hoteli, da bo delo društva vodeno strokovno, predvsem pa pomočjo strokovnih institucij, kot je Goriški muzej iz Nove Gorice.

V obdobju leta 1990 so lokavški fantje v sklopu odprtja turistične kmetije »Pri furmanu« pripravili prikaz prevoza hlodovine s trnovske planote v Lokavec. Prevoz je potekal po prej pripravljenem scenariju, ki je temeljil na starem izročilu, kot so to počeli lokavški furmani v preteklosti.

Goriški muzej je v sodelovanju z društvom DOLI iz Lokavca   leta 1992  ob svoji 40 letnici,  postavil razstavo z naslovom VOZOVI IN SLEDOVI, ki je botrovala skupnemu projektu z naslovom FURENGA,  to je razstava v živo, ko z vozovi in konjskimi vpregami poteka na določenih relacijah prikaz prevoza različnih tovorov, kot so jih vozili furmani včasih.

Prav tako je društvo na prireditvi »Furmanski praznik« v Postojni sodelovalo že večkrat (5 krat) in tudi vsakič prejelo nagrado. V Lokavcu je društvo DOLI  organiziralo in izvedlo vrsto prireditev etnološkega značaja, ki temeljijo na izročilu vasi. Poleg prireditev pa je društvo sodelovalo ali organiziralo tudi večletne projekte: »Lokavec in čas v sodelovanju z osnovno šolo in Goriškim muzejem, Odprtje Resslove ceste kot jezdne in pohodniške poti, izgradnja kapelice Sv. Krištofa zavetnika prevoznikov, Odprtje kovaškega muzeja, Serija etnoloških večerov na temo kmečkih opravil, …

 

SEKCIJE

Dramska kultura Konjeniski sport Lokavski furmani Negovanje in obnova tehniske dediscine Pritrkovalska sekcija Trnovski furmani Turisticna dejavnost in gostinstvo

 

NAŠI DOSEŽKI

prevoz zvonaPrevoz zvona na Sveto Goro ob 90. obletnici dogodka
Tridnevne prireditve je organiziralo Društvo DOLI v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom Sveta Gora in Goriškim muzejem ter ob podpori Mestne občine Nova Gorica. Pri projektu je bilo aktivnih skoraj 700 sodelavcev, odmevnost pa je bila taka, da je bilo na Goriškem v nedeljo prav lepo ljudsko slavje. V petek je pred solkansko župnijsko cerkvijo potekal koncert pevskih zborov, na katerem je nastopalo devet pevskih zborov. Dan kasneje je v potekala okrogla miza o odnosu Slovencev do zvonov, pri kateri so sodelovali strokovnjaki s področja zvonarstva. V nedeljo pa je bila na vrsti simbolična ponovitev prevoza zvona, ki s svojimi 4.355 kg velja za največji in najtežji bronasti zvon v Sloveniji.

vipavska pritrkavaProjekt Vipavska pritrkava
V slovenskem prostoru je vedno večje zanimanje za pritrkavanje, zato so se pritrkovalci Pritrkovalskega društva Ivan Mercina iz Ajdovščine v soglasju in sodelovanju vipavske dekanije odločili, da celotno vipavsko dekanijo združijo v počastitev 160. obletnice rojstva Ivana Mercine tako, da zapojejo vsi zvonovi v dolini. Projekt naj bi še povečal medsebojno poznavanje, razširil obseg izmenjave znanj in izkušenj ter pospešil aktivno medsebojno sodelovanje. S programom so začeli ob 13:00 uri, ko so se za 10 minut oglasili vsi cerkveni zvonovi. Pritrkovalska štafeta se je končala na Gočah s slovesno mašo, posvečeno Ivanu Mercini.

valvasorjevo priznanjeDobitniki častnega Valvasorjevega priznanja
Komisija je sklenila, da ima društvo posebne zasluge za varovanje tako materialne kot duhovne dediščine in da si nedvomno zasluži naše stanovsko častno priznanje. Vaško društvo je v nekaj letih preraslo lokalne okvire in postalo znano na vsem Goriškem, Sloveniji in sosednji Italiji. S svojim aktivnim sodelovanjem je bilo vzor številnim vasem na Goriškem, ki so sledile zgledom fantov iz Lokavca. Leta 2006 je tako društvo DOLI za popularizacijo in varovanje kulturne dediščine dobilo Častno Valvasorjevo priznanje, ki ga podeljuje muzejska stroka v Sloveniji. 

filmiSodelovanje pri snemanju filmov Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan in Črni bratje
Ker smo poznani po svoji strokovnosti in avtentični predstavitvi dogodkov in vsakdanjega življenja v preteklosti, nas je filmska industrija že večkrat kontaktirala za pomoč pri ustvarjanju prave scene za snemanje. Tako smo sodelovali pri snemanju dveh filmov - za ameriški film Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan smo v Bovec pripeljali naše konje, vozove in furmane, isto je bilo pri snemanju slovenskega filma Črni bratje.

Lokavec in časProjekt Lokavec in čas
Projekt Lokavec in čas je ugledal luč sveta leta 1994, ko sta Andrej Malnič in Boris Blažko iz Goriškega muzeja raziskovala fotografsko zapuščino v Lokavcu. Tako je prišlo do sodelovanja s Podružnično šolo Lokavec, predvsem z učiteljicami pod vodstvom Mare Obed. Projekt se slavnostno zaključi z Lokavškimi kulturnimi dnevi, ko se izda Časopis za poduk zgodovine Lokavca.
Preberi več...