Boris BlazkoBoris Blažko
predsednik in idejni vodja društva DOLI, vodja sekcije Lokavški furmani
Moje delovanje v društvu sega od samih začetkov društva. Še več, samo motiviranje in vzpostavitev fantovske skupnosti se je pričelo leta 1989. Od takrat sem bil pobudnik delovanja in tudi pobudnik ustanovitve društva. Tako se nas je 12 članov fantovske skupnosti odločilo leta 1991 da ustanovimo društvo zaradi lažjega sodelovanja in delovanja. Ustanovljeni smo bili leta 1992, sam pričetek delovanja pa sega v leto 1989. Skozi vsa leta sem v društvu koordinator dejavnosti, pobudnik za kulturne projekte in kot zaposlen v kulturi tudi vez med stroko in našo društveno dejavnostjo. V društvu sem od začetka predsednik, le dve leti me je zamenjal Matjaž Madric, ki je bil tudi ustanovni član. Od leta 1991 sem izpeljal več projketov, ki so se izvedli enkrat, kar nekaj jih je, ki se pa že izvajajo že kar nekaj let: prevoz jambora, martinova furenga, furenga na Furmanski praznik v Postojni, Žegnanje konj v Vipavi, Lokavec in čas, Lokavški kulturni dnevi, Pohod po Lokavcu in ogled zanimivosti. V vseh projektih sem se zavzemal za sodelovanje stroke in izvedbo projekta, ki ima zgodovinsko utemeljeno podlago. Moja želja je vzpostavitev kulturne in muzejske dejavnosti v Lokavcu in širše, prav tako vzpostavitev pogojev za razvoj turizma in pohodništva v našem kraju, kot tudi vzpostravitev pogojev za družinska turistična podjetja in samozaposlovanje v turističnem gospodarstvu.

Marko VidmarMarko Vidmar
tajnik društva
Sem eden od soustanoviteljev društva DOLI in sem v društvu že vse od samega začetka, sodeloval sem tudi pri prvem restavriranju vozov, ki jih je društvo leta 1992 pripravilo za razstavo ''Vozovi in sledovi'', poleg tega pa sem sodeloval skoraj pri vseh furengah, ki jih je izvedli društvo, trenutno v društvu delujem kakor tajnik, zadolžen pa sem tudi za urejanje arhiva.

 

Bernarda Kompara
vodja  sekcije za dramsko kulturo in domoznanstvo, koordinatorka TVU

Iztok KomparaIztok Kompara
vodja sekcije za obnavljanje in vzdrževanje tehnične dediščine
Sodeloval sem pri obnovi prvih vozov, kjer sem od očeta prejel veliko znanja o kovaštvu in ostalih spretnostih, ki so potrebne za obnovo in vzdrževanje vozov in ostale  dediščine. Brez obnavljanja znanja in prenašanja na mlade se bo znanje naših dedov izgubilo.

Karmen Kompara
vodja sekcije za športno konjeništvo

Joze CernigojJože Černigoj
vodja sekcije za turistično ponudbo in gostinstvo
Društvo, ki oživlja lokalno izročilo, ne more mimo lokalne kulinarike - in tu vstopi naša sekcija. Na moji turistični kmetiji dvakrat letno odpremo osmico - gostinsko posebnost primorskih koncev. Na vsh prireditvah društva skrbimo za domačo kulinarično ponudbo, poleg tega pa skrbimo tudi za vzdrževanje pohodne poti po Lokavcu ter za promocijo društva in kraja na mnogih prireditvah, (turističnih) sejmih in gostovanjih.

Andrej VoukAndrej Vouk
vodja sekcije Trnovski furmani
Društvu smo se pridružili najkasneje, leta 2012 in sicer z željo, da se naučimo furmanstva. Furmanstvo na trnovski planoti ima dolgoletno tradicijo in ne želimo, da gredo vsa ta znanja v pozabo. Pomagamo pri prevozu jambora za goriški mlaj, poučili smo se o furmanski kulinariki, poskušamo pa tudi uvesti furmansko tekmovanje v vleki hlodov. Poleg furmanskih aktivnosti pa tudi radi kakšno zapojemo in organiziramo spevoigre za zaključene družbe. 

 

Pritrkovalska sekcija je do nadaljnjega v mirovanju.

Back